REDIRECT : http://lightnovelgate.com/chapter/kono_sekai_ga_game_da_to_ore_dake_ga_shitte_iru/chapter_39